Nadace Bristol-Myers Squibb

Náš závazek korporátní sociální odpovědnosti je stále stejně silný od doby, kdy byla v roce 1955 založena Nadace Bristol-Myers — nyní Nadace Bristol-Myers Squibb. Od té doby naše společnost investovala do celé řady programů, které reflektují naše hodnoty a slouží potřebám společnosti.


Posláním Nadace Bristol-Myers Squibb je pomáhat omezovat nerovnosti v poskytování zdravotní péče posilováním kapacit domácích zdravotnických pracovníků, integrováním zdravotní péče s domácími asistenčními službami a mobilizováním komunit v boji proti nemocem.