Korporátní řízení

Vedení a správní rada společnosti Bristol-Myers Squibb je přesvědčena, že řízení společnosti spolehlivým, efektivním, transparentním a etickým způsobem posiluje naši schopnost podporovat udržitelný růst a vytvářet hodnoty pro zainteresované osoby.

Poslání a závazek společnosti Bristol-Myers Squibb – vyhlášení hodnot a principů společnosti, které vedou všechny naše činnosti – nás zavazuje k nejvyšším standardům morálního a etického chování a posiluje naše přesvědčení, že "neocenitelnou složkou každého produktu je čest a integrita jeho tvůrce". Hodnoty a principy obsažené v našem Poslání a závazku, a uplatněné v našich Normách obchodního chování a etiky, jsou vodítkem pro každou akci, kterou podnikneme, a každé rozhodnutí, které učiníme v průběhu naší obchodní praxe.