Lamberto Andreotti Chief Executive Officer
Lamberto Andreotti
Chief Executive Officer
Odpovědnost
Poselství generálního ředitele o odpovědnosti
Ve společnosti Bristol-Myers Squibb se zaměřujeme na své poslání objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad závažnými nemocemi. Kromě toho stojíme za svým závazkem ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti.

Integrita je základem, na němž stavíme. Jako vedoucí firma v biofarmaceutice bereme svou odpovědnost vážně a vždy se snažíme udělat správnou věc ve prospěch pacientů, kterým sloužíme na celém světě, naší společnosti, zaměstnanců, akcionářů a našich komunit.
Přečtěte si plné znění Poselství o odpovědnosti.

Snížení nerovností ve zdravotní péči
Nadace Bristol-Myers Squibb pomáhá stavět mosty ke zdraví pro obyvatelstvo s omezeným přístupem ke zdravotní péči.
Udržení
našeho světa
Podporujeme udržitelnost díky environmentálnímu, sociálnímu a ekonomickému pokroku.