Vídeo Go Green
GoGreen: Náš závazek k životnímu prostředí

Transformace společnosti na vedoucí biofarmaceutickou společnost příští generace zahrnuje silné propojení s ekologickou a udržitelnou obchodní praxí Viz video>>

2010 Sustainability Highlights

Udržitelnost

Udržitelnost znamená ve společnosti Bristol-Myers Squibb vést podnikání tak, aby pomohlo pacientům zvítězit nad závažnými nemocemi způsobem, který přispívá k ekonomickému růstu, sociální zodpovědnosti a zdravému životnímu prostředí jak nyní tak i v budoucnosti.

Zveme vás, abyste se seznámili s tím, jak řešíme klíčové ekonomické, sociální a environmentální otázky. Zde přinášíme konečnou aktualizaci zprávy o našem pokroku v plnění našich desetiletých cílů 2010 a představujeme naše cíle 2015 příští generace. Tyto nové cíle nám pomohou uskutečnit inovace na podporu budoucích udržitelných výkonů.

Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli, a zároveň si jsme vědomi, že se musíme nadále zlepšovat, máme-li splnit své Poslání a závazek. Být důvěryhodnou vedoucí biofarmaceutickou firmou vyžaduje komunikaci a zapojení všech našich zainteresovaných osob. Tato webová stránka ukazuje transparentně naše snahy o ustavičné zlepšování udržitelnosti našich oddělení včetně toho, jak pracujeme a kam směřujeme.

Ceníme si vašeho názoru a budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu na kterýkoli aspekt našich výsledků udržitelnosti.